Vi er UmV

Vi som jobber i UmV tror ikke vi kan forandre verden. Vi vet vi kan forandre verden, i alle fall en bitte liten del av den. Umulig, sier kanskje noen. Men vi vet!

umv2018Small Team for big matters

Tradisjon for å tenke nytt

Vi sier ofte at vi lykkes når våre ungdommer lykkes og solskinnshistorier har holdt oss gående i over 20 år. At det nytter er vår største motivasjonsfaktor. Å jobbe med elendighet hver eneste dag året rundt er slitsomt. Men den stoltheten og verdigheten vi ser hos hvert menneske som klatrer ut av elendigheten, er vårt bevis på at det UmV gjør nytter.

UmV består av Farid, Mustapha, Kemal, Micky og Petter og ikke minst våre trofaste frivillige som har stilt opp i alle år. Det har ikke vært noen utskiftninger i UmVs kjerneteam gjennom 20 år. Vi er engasjerte, personlige men ikke private. Vi motiverer til initiativ og egen fornuft og søker de beste argumenters seier.

Åpen kultur
Vi fremmer en kultur for at det ikke er nødvendig å være perfekt og at det faktisk er mulig å ta feil. Dette gir oss trygghet, styrke, felles forståelse og forutsigbarhet, som igjen gir stabilitet og trygghet for vår målgruppe og samarbeidspartnere. Vi gjør vårt ytterste for å bevare den åpne kulturen, der alle bidrar direkte og føler seg komfortabel med å dele ideer og synspunkter. Vi vet at "alle" vil ha en rask, effektiv og pålitelig samarbeidspartner og det kan vi rakrygget si at UmV er. Våre folk er viktige for å nå vår ambisiøse visjon. Vi er også alltid på utkikk etter fremoverlente kandidater. Bli med på å forme fremtiden!

Faglig kompetanse
Hvert enkelt medlem på vårt team er en spesialist på sitt felt. Teamet i UmV har krysskulturell - og formell kompetanse med bakgrunn i studier fra Sosialhøyskolen, Politihøyskolen, Psykologisk institutt, Det juridiske fakultet, Humanistisk fakultet ved Universitetet i Oslo og fra Kriminalomsorgens utdanningssenter. Samtlige av våre ansatte har over 20 års kompetanse og erfaring innen sosialt arbeid. UmV har vært med i to regjeringsoppnevnte utvalg og i en referansegruppe. UmV er høringsinstans for myndighetene og bidrar med vår kompetanse i ulike offentlige utvalg og fora. Vi deltar i også samfunnsdebatten gjennom innlegg i media, sosiale medier og foredrag.