Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Visjon

UmVs visjon er å være den ubestridte spesialisten på bekjempelse av barne- og ungdomskriminalitet i samfunnet.

Vi som jobber i UmV tror ikke vi kan forandre verden. Vi vet vi kan forandre verden, i alle fall en bitte liten del av den. Vi er åpne om metodene våre, og de er grundig evaluert og dokumentert i en rekke undersøkelser i samarbeid med Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Støtt UmV

Støtt arbeidet vårt. Ethvert samfunn, lite som stort, er avhengig av at vi alle på ulike måter tar ansvar.

Ved å støtte UmV er du som enkeltperson eller dere som bedrift, med på å gjøre en direkte forskjell i andre menneskers liv. Det er med disse bidragene at vi sammen kan redusere, forebygge og stoppe vold og kriminalitet i samfunnet.

Fokus

UmVs arbeid fokuserer på å styrke enkeltungdommenes ressurser, stimulere til positive nettverk og motivasjon til blant annet å rydde opp i sine utfordringer.

Barn og ungdom er og vil alltid være i fokus hos oss. UmVs hovedfokus på forebyggende arbeid tar utgangspunkt i å hjelpe enkeltpersoner i å gjenvinne sin rettmessige plass i samfunnet.

Prosjekter

UmV er til enhver tid engasjert i flere prosjekter, alt fra de langvarige til kortere prosjekter.

UmVs prosjekter og tiltak er kategoriserte etter CP verktøyene: Empowerment og Well-being. UmVs arbeid tar utgangspunkt i en holistisk, økologisk analyse av mennesket innen flere sosiale systemer, rangert fra mikrosystemer til makrostrukturer.

Kamp

Etter 20 års arbeid har UmV gjort verdifulle erfaringer som i dag er satt i et system og utføres i form av programvirksomhet.

«Ungdom mot Vold har utarbeidet en arbeidsmetodikk og et påvirkningsprogram med høy faglig standard (Kognitiv Atferdsmestring i Praksis - KAMP) som er blitt positivt evaluert når det gjelder prosess og samarbeid» St.meld. nr. 37 (2007-2008).

Skole

UmV samarbeider med skoler for å kunne bidra til et godt skolemiljø og forebygge elevfrafall såkalt (Dropouts) og elever som av ulike årsaker blir ekskludert fra skolen (Pushouts).

Skolenes representanter forteller ofte at UmVs fremgangsmåte gjør at elevene føler seg sett, hørt og forstått.

Friomsorgen

Helt siden 1996 har UmV vært en viktig samarbeidspartner for Friomsorgen. Mange unge domfelte har gjennomført og gjennomfører samfunnsstraffene sine hos UmV.

Friomsorgen opplever videre at Ungdom mot Vold har verdifull kompetanse rundt voldsproblematikk, mekling og innsikt om miljøtilhørighet (…).

Siste nytt

Hva vi gjør

Hva vi gjør
Prosjekter og tiltak
UmV er til enhver tid engasjert i flere prosjekter. Felles for UmVs prosjekter og tiltak er å bygge opp residensfaktorene, herunder selvautonomi og positive selvbilde.
Les mer
Hva vi gjør
Empowerment
Empowerment er å øke mulighetene enkeltpersoner har til å kontrollere sine egne liv. Det å jobbe for empowerment er å gi ressurser, veilede, finne styrker og oppmuntre til ansvar.
Les mer
Hva vi gjør
Well- being
Well-being er opplevelsen av å ha et godt liv. Det innebærer at enkeltpersoner opplever at de er verdifulle borgere som har mulighet til å gjøre gode ting for seg selv og andre.
Les mer