Hva gjør vi

We rise by lifting others1Vi går til jobb hver dag med et ønske om å gjøre to ting: Å hjelpe mennesker og gjøre verden til et litt bedre sted. Slik tenkte vi i 1995, og slik tenker vi i dag også.

Vi kan ungdomskriminalitet
Vi forebygger og bekjemper barne- og ungdomskriminalitet gjennom tett kontakt med de unge og med fellesskapene de er del av. Vi er åpne om metodene våre, og de er grundig evaluert og dokumentert i en rekke undersøkelser i samarbeid med Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Kriminalitetsforebygging bør være en høyt prioritert oppgave for ethvert samfunn, og vi i UmV har dedikert oss til denne oppgaven. Fra ulike hold og særlig fra Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo argumenteres det for at UmVs metode er forankret i Community Psychology (CP) og sosial representasjonsteori.

Dette gjør vi
Vi hjelper barn og ungdom. Hver eneste dag førsøker vi å hjelpe våre ungdommer med å få orden på livene sine. I samarbeid forsøker vi å styrke enkeltungdommenes ressurser og stimulere til deltakelse i positive nettverk. Vi jobber med motivasjon til blant annet å fullføre skoleløpet, skaffe seg sysselsetting, gjennomføre soning nedbetale gjeld. Vi motiverer også ungdommene til å samarbeide med det offentlige hjelpeapparatet. Les mer om våre prosjekter.

Av og til tror vi at det vi gjør, bare er en dråpe i havet. Men havet ville vært mindre uten den dråpen. Mor Teresa

Vi blir lagt merke til
UmV har mottatt flere priser, herunder:

  • Den kriminalitetsforebyggende pris av Justis- og politidepartement
  • Stiftelsen UNIs Skadevernpris
  • Klar Tale- prisen
  • Scheiblers Legat Hederspris
  • Foxtrot-prisen fra Grønland politistasjon
  • Veiviser-prisen fra Oslo friomsorgskontor

Vi er også ydmyk og takknemlig for den viktigste annerkjennelsen som vi får daglig fra ungdommene, foreldre, lærere og andre vi kommer i kontakt med til daglig.

Vi mener at alle mennesker fortjener en sjanse uansett hvilken fortid de har.