Ettervern

Da det ikke finnes noe kommunalt eller statlig oppfølgningstiltak etter endt samfunnsstraff for unge domfelte, har UmV etter mange års tett samarbeid med friomsorgen tatt ansvar og på eget initiativ lansert tjenesten Stabilitetsoppfølgning (Stopp). UmV er først i Norge med STOPP tjenesten.

Stortingsmelding 37 (2007-2008) slår fast at det Ungdom mot Vold har utviklet innen ettervern og stabilitetsoppfølgning er ”unikt for Norge”.

UmV har inngått avtale om stabilitetsoppfølgning med mange unge domfelte. Arbeidet utføres vederlagsfritt.

Tjenestens formål er å sikre forutsigbarhet for partene under oppfølgningsperioden og effektivisere oppfølgningsarbeidet opp mot relevante institusjoner med den hensikt å sikre to hovedmål:

  • Fortsette arbeidet med å motvirke nye straffbare handlinger
  • Sikre samfunnet mot nye kriminelle handlinger

STOPP er behovstilpasset ut i fra Ungdom mot Volds tilgjengelige ressurser. Tjenesten omfatter ett eller flere av følgende oppfølgningstiltak:

  • Individuelle samtaler
  • Nettverksbygging
  • Styrking av posisjon opp mot arbeidsmarkedet
  • Motivasjon til videre utdanning

khk stones2Ut av kriminalitet
Stabilitetsoppfølgning er en frivillig avtale mellom domfelte og Ungdom mot Vold med det mål for øyet å motvirke risikofaktorer til ny kriminalitet og tilbakefall. Tilbudet er hovedsakelig rettet mot unge domfelte til samfunnsstraff.

Under Stopp skal domfelte få støtte og hjelp ved behov til blant annet til å søke etter et egnet sted å bo, hjelpe domfelte med skoleplass, videreutdanning, behandling, arbeid, juridisk veiledning og nettverk. Det skal også ytes bistand med eventuell gjeldssanering, økonomiplanlegging, budsjetter, opprettelse av bankkonto og ID-dokumentasjon. Tilbudet er rettet spesifikt for unge domfelte til samfunnsstraff, men kan også gjelde for andre brukere.