STØTT UMV

Støtt arbeidet vårt

Ethvert samfunn, lite som stort, er avhengig av at vi alle på ulike måter tar ansvar. Ikke bare for oss selv og våre nærmeste, men også for andre og det samfunnet vi er en del av.


Ved å støtte UmV er du som enkeltperson eller dere som bedrift, med på å gjøre en direkte forskjell i andre menneskers liv. Det er med disse bidragene at vi sammen kan, redusere, forebygge og stoppe vold og kriminalitet i samfunnet. Vold og kriminalitet kan ramme oss direkte eller indirekte. Kampen mot vold og kriminalitet er viktigere nå enn noen gang. Sammen kan vi skape et varmere medmenneskelig samfunn!
Støtt arbeidet vårt
Vi bekjemper all form for vold og overgrep
Kriminalitetsforebygging bør være en høyt prioritert oppgave for ethvert samfunn, og vi i UmV har dedikert oss til denne oppgaven.
Støtt arbeidet vårt
Vi bekjemper terror og terrorhandlinger
Vi jobber for bevisstgjøring mot og forebygging av voldelig ekstremisme blant unge. Vi skal bidra til samfunnstrygghet gjennom å forebygge voldelig radikalisering i Norge.
Støtt arbeidet vårt
Vi bekjemper gjeng- og ungdomskriminalitet
Vi hjelper barn og ungdom. Hver eneste dag førsøker vi å hjelpe våre ungdommer med å få orden på livene sine. I samarbeid forsøker vi å styrke enkeltungdommenes ressurser og stimulere til deltakelse i positive nettverk.
Støtt arbeidet vårt
Vi hjelper ressurssvake mennesker i samfunnet
Juriss er et rettshjelpstiltak som er innrettet spesielt mot ressurssvake grupper. Gjennom lavterskelrettshjelp, oppsøkende rettshjelpsarbeid og rettsinformasjon, skal vi øke tilgang til den juridiske bistanden målgruppen behøver og har etter loven krav om å få.

Morgendagens barn- og ungdom trenger vår hjelp!

UmV jobber med langsiktige løsninger på vold- og kriminalitetsutfordringene i samfunnet. Som støttespiller gir du oss forutsigbarhet i vårt kriminalitetsforebyggende arbeid. Gi det du ønsker å gi, vi setter uhyre stor pris på din støtte, uansett hvor stor den er!

Les mer
Utskrift