Vi kan alle forebygge kriminalitet, det er ikke bare politiets oppgave.

63710241Forebygging av kriminalitet er en av politiets hovedoppgaver, men det er ikke bare politiets oppgave. Ungdom mot Vold har siden 1995 spesialisert seg på å finne gode kriminalitetsforebyggende løsninger i samfunnet.

Av Farid Bouras  

Utfordringer
Kriminalitet, voldelig radikalisering, diskriminering, vold, narkotika, tvangsekteskap, mobbing – listen over utfordringer noen ungdom står ovenfor i dagens norske samfunn er omfattende. Ikke alle vet hvordan de skal navigere seg gjennom hverdagen, og noen kan havne på feil spor. Hvordan kan vi fange dem opp før det skjer? Hvordan kan vi få dem på rett kjøl igjen?Hva skjer med dem som faller mellom ulike stoler og ikke fanges opp av kommunale og statlige systemer? Og hvordan kan vi hjelpe ungdom med gode intensjoner, men som mangler verktøyene og kunnskapen de trenger for å få til det de ønsker?

Dette er ikke enkle oppgaver, men det er like fullt nettopp disse spørsmålene UmV jobber med og møter hver eneste dag.

Kunnskap er viktig
Hvert enkelt medlem på vårt team er en spesialist på sitt felt. Teamet i UmV har krysskulturell - og formell kompetanse med bakgrunn i studier fra Sosialhøyskolen, Politihøyskolen, Psykologisk institutt, Det juridiske fakultet, Humanistisk fakultet ved Universitetet i Oslo og fra Kriminalomsorgens utdanningssenter. Samtlige av våre ansatte har over 20 års kompetanse og erfaring innen sosialt arbeid.

UmV har vært med i to regjeringsoppnevnte utvalg og i en referansegruppe. UmV er høringsinstans for myndighetene og bidrar med vår kompetanse i ulike offentlige utvalg og fora. Vi deltar i også samfunnsdebatten gjennom innlegg i media, sosiale medier og foredrag.