Økt kunnskap gir trygghet og økt trivsel

Kompetanse
Gjennom å ha arbeidet med barne- og ungdomskriminalitet siden 1995 besitter UmV en betydelig kompetanse på temaet, som vi gjerne deler med andre.

Skreddersydde kurs og foredrag
Vi tilbyr skreddersydde kurs og foredrag for deg, dere og din virksomhet. Her kan du selv velge hvem som skal være målgruppen og hva vi skal legge vekt på.

Økt behov for god informasjon
Vi lever i en turbulent tid, og utfordringer i dagens samfunn øker behovet for god informasjon. Gjennom de skreddersydde kursene våre kan du selv definere hva som er viktigst. Vi kommer til deg og holder kurset du ønsker.

Innhold
Vi kan skreddersy kurs og foredrag om det meste, innen vår bransje.

Varighet
Du velger selv hvor lenge kurset eller foredraget skal vare, alt fra et par timer til en hel dag.

Målgruppe
Kursene kan rette seg mot ulike målgrupper. Vi holder også kurs og foredrag for utdanningsinstitusjoner, fagforeninger og interesseorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt.

Høres dette interessant ut?
Kontakt oss for mer informasjon og prisanslag.