Vold i nære relasjoner

vold

Vold i nære relasjoner (også omtalt som familievold eller partnervold) omfatter all fysisk og psykisk vold og trusler mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer, og den omfatter også barn som er vitne til volden.

Omfatter
Voldsutøvelsen er stedsuavhengig. Volden kan arte seg som fysisk vold, psykisk vold, materiell vold eller seksuell vold (seksuelle overgrep). Straffbar kjønnslemlestelse og tvangsekteskap faller også inn under begrepet.

Vi kan hjelpe deg
UmV har egne jurister som kan hjelpe deg. De(n) som gjør deg vondt, får ikke vite at du har snakket med oss. Ikke vær redd ta kontakt, vi skal hjelpe deg.

Fengselsstraff
Mishandling i nære relasjoner er straffbart etter straffelovens §§ 282 og 283. Mishandling dekker et mye større omfang av handlinger. Brudd på straffeloven §§ 282 og 283, straffes med fengsel inntil 6 år. Dersom mishandlingen er grov eller dersom offeret dør eller påføres betydelig skade, er straffen fengsel inntil 15 år.

Gratis advokat
Har du vært utsatt for vold som omtalt ovenfor, har du ofte krav på gratis bistandsadvokat. En bistandsadvokat skal passe på dine og etterlattes interesser i forbindelse med en etterforskning og domstolens behandling av en sak. En bistandsadvokat kan også fremme erstatningskrav på vegne av deg og etterlatte.

Kontakt oss
Før du bestemmer deg for hvilke skritt du skal velge å ta, kan en samtale med UmV jurister hjelpe deg med å vurdere alternativene. Kontakt oss for mer informasjon, på telefon: 22 113111 eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.