Over 3000 episoder rapportert inn i løpet av 2017. Antallet voldsepisoder er høyest blant de yngste elevene.

skolevoldMandag formiddag legger Utdanningsetaten frem en rapport om vold og trusler mot ansatte i Oslo-skolen. Tallene gir et dystert bilde av utviklingen.

Rapporten viser at volds- og trusselhendelsene øker. Det som kanskje overrasker mange, er at det er de yngste elevene, barn på 6 til 12 år, som står for de fleste volds- og trusselhendelsene, sier direktør Astrid Søgnen i Utdanningsetaten i Oslo kommune på en pressekonferanse.

Tallene omfatter både grunnskolene og de videregående skolene i Oslo.

Antall registrerte volds- og trusselhendelser mot ansatte i Oslo-skolen har økt kraftig de siste årene:

  • Antallet "svært alvorlige" hendelser økte fra 167 i 2015 til 436 i fjor.
  • Antallet "alvorlige" hendelser ble nesten tredobler fra 425 i 2015 til 1219 i fjor.
  • Antallet "lite alvorlige" hendelser økte fra 279 i 2015 til 1515 i fjor

I disse tallene er hendelser i ordinær undervisning og spesialgrupper/spesialskoler slått sammen. Det er de ansatte selv som varsler, og det er de selv som vurderer hvor alvorlig hendelsen er. Les mer