Vold og ungdomsgjenger hindrer tilpasning til klimaendringer

mNy miljøkriminalitet. I El Salvador har de ekstremt voldelige ungdomsgjengene «de såkalte pandillas» blitt et betydelig hinder for tilpasning til klimaendringene. UmV mener at en stor del av løsningen av «ny miljøkriminalitet» er en konsekvent bærekraftig forebygging.

Av Farid Bouras  

Ungdomsgjengene og klima?
Men hva har vold og ungdomsgjengene med tilpasning til klimaendring å gjøre? Og hva har bærekraftig forebygging med saken å gjøre? Bærekraftig forebygging spørsmålet kommer jeg tilbake til i en egen artikkel. Her er svaret på første spørsmålet: De såkalte “Pandillas” for å nevne noen er: M-18 og MS-13, som er de største og notoriske i gjengene i El Salvador. Gjengene operer også i USA og andre land inkludert Spania.

Det er ikke bare El Salvador som synder. Avskoging og krypskyting er også fenomener som stadig kontrollers av kriminelle nettverk. Det er mange dyr som har blitt utradert av krypskyttere, som vi og kommende generasjoner aldri vil få se. Det er tragisk at verdenssamfunnet har latt det gå så langt at det er naturen og klima som nå må betale en dyr pris. Forsøpling av havet, er et annet miljøkriminalitet, og et kjempestort problem, som vi får la ligge for denne gangen.

Ser ikke skogen for bare trær
Norge bekjemper riktignok miljøkriminalitet i regnskogen, ved å støttet INTERPOL og andre organisasjoner som kjemper mot ulovlig hogst, avskoging og handel med tømmer. Men Norge har i liten grad sett koblingen mellom gjengkriminalitet, narkokarteller og avskogingen. Det er disse Kriminelle nettverk som er regnskogens lorder. Det er her UmV mener adekvate bærekraftig forebyggingstiltak, bør settes inn. 

Kriger til seg makt
Disse gjengene overgår alt og alle innen kriminalitet. Selv Mexicanske og Colombias største narkokarteller, har respekt for M-18 og MS-13. Da er det naturlig å tenke seg at en bonde er sjanseløs mot gjengene, når de kommanderer om penger eller om at bonden skal droppe å dyrke mais eller noe annet.

Staten er maktesløs
Nyplanting av kaffebusker, sukkerrør, trær osv. blir stoppet på grunn av trusler og vold. Kaffeplantasjer som i utgangspunktet ikke er spesielt innbringende nå for tiden, blir lagt øde som følge av vold og økte kostnader på grunn av pengeutpressing fra pandillas. Mye av ansvaret for trygghet og sikkerhet er av myndighetene overlatt til bøndene selv. M-18 og MS-13, tar seg av sikkerheten og beskyttelsen. Ordningen er ganske enkel:– Du skal betale oss for å beskytte deg mot oss!

– Du skal betale oss for å beskytte deg mot oss!

Klimarisiko
I 2009 inntok El Salvador førsteplassen på FNs indeks over land i klimarisiko, og situasjonen er ikke blitt noe særlig bedre i dag. Vold og trusler fra pandillas, kombinert med korrupsjon og stadig mer hyppig ekstremvær er El Salvadors mest akutte problem nå for tiden. Dette har skapt store sosiale konflikter, som hindrer tilpasning til klimaendringer.

green motion climate change 2Salvadoranske myndigheter har satt i gang flere planer for å imøtegå krisa. En åpenbar løsning er å plante mer skog, særlig kaffeplantasjer som i tillegg til å bidra til å forebygge klimaeffekter, gir jobber og inntekter. Men dette og mange andre tiltak møter stadig større hindre i form av trusler og vold.

Hva er bærekraftig forebygging?
Hva mener UmV egentlig når vi snakker om bærekraftig forebygging? Og hvorfor skal vi drive bærekraftig forebygging?

Vår definisjon av bærekraftig forebygging er helt i tråd med FNs hoveddefinisjonen, og handler i store trekk om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Anvendt i UmVs kontekst, så er det slik at vi skal forebygge på en bærekraftig tilnærming i samarbeid med andre for å beskytte verden mot alle former for kriminalitet herunder, miljøkriminalitet, som denne artikkelen handler om.

Samarbeid
UmV har en unik forståelse av hvordan strategier for bærekraft skal gjøres levende, relevante og samfunnsnyttige. Vi har erfaring, kunnskap og innsikt i hvordan samfunnet best kan integrere bærekraft forebygging som en naturlig del av sine framtidige strategier.

Samarbeid er et nøkkelord. Fremtidens løsninger må gå på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor. Mange av vår tids utfordringer berører flere ulike sektorer, og samlet kan vi mobilisere større ressurser og bedre løsninger.

Ingen kan gå tilbake og lage en ny begynnelse, men alle kan begynne i dag og lage en ny slutt. Maria Robinson