- Ingrid vil være et solid og verdifullt tilskudd til UmV. Vi, er meget glad for at hun har takket ja til å sitte i styret, sier styreleder Farid Bouras og styrets nestleder Jon H. Nordbrekken.

ingrid telebond

Ingrid Telebond er valgt til nytt medlem av styret i Ungdom mot Vold, med virkning fra 1. januar 2018.

Ingrid er utdannet samfunns- og utdanningsviter fra UiO. Hun er spesielt opptatt av barn og unges oppdragelses- og utdanningssituasjon. Fokus områder: familievold, mobbing, dropout, og rekruttering mot ekstremisme.

I tillegg til Ingrid vil styret i UmV da bestå av:

Farid Bouras
Jon H. Nordbrekken
Beenish Ajaz
Ingrid Telebond
Mustapha Laatiaoui