Bli med på å forme fremtiden!

personal 1264693 960 720

Fremtiden formes av oss med sterkest tro og innsats på at den kan endres. Sammen kan vi skape et varmere medmenneskelig  samfunn!

Start UmV lokallag!

Formålet med å starte et UmV lokallag er å gjøre Norge tryggere.

Utenforskap
Enkeltmennesker kan gjøre utrolig stor forskjell i et lokalmiljø. Noen mennesker bare har det i seg. De gir rom for folk som står utenfor. Skaper varme og glede i miljøet sitt.

Lokalt engasjement
Brenner du for en viktig sak og ønsker du å være med å skape forandringer lokalt, nasjonalt og internasjonalt? UmV vil gjerne ha med flere i vårt kriminalitetsforebyggende arbeid.

Hvorfor et lokallag?
Lokallagene og frivillige er ryggraden for det aller fleste frivillige organisasjoner i Norge. Det er dere i lokallaget som selv bestemmer hvordan dere vil jobbe, og med hvilke saker. UmVs viktigste styrke i kriminalitetsbekjempelsen er ditt bidrag! Våre aktive og frivillige bruker fritiden sin på å jobbe for et tryggere og varmere samfunn.

Et lokallag kan dannes alle steder hvor det er interesse for å bekjempe, stoppe, redusere og forebygge:

  • Vold og overgrep
  • Mobbing
  • Voldelig ekstremisme og radikalisering
  • Hatskriminalitet
  • Diskriminering
  • Fordommer
  • Kriminalitet generelt i samfunnet

Hvordan komme i gang
Det kan kanskje høres vanskelig ut å starte opp et nytt lokallag, men det er ikke så mye som skal til. Det viktigste er å få med et par personer og sette i gang med aktiviteter som dere synes er artige, så får de formelle tingene komme etter hvert. Du trenger ikke ha mange personer, mye penger eller et kontor for å starte et lokallag. Her er noen tips til hvordan man kan starte opp UmV lokallag.

UmVs hovedkontoret i Oslo hjelper gjerne til med i oppstarten. Ta kontakt med lokallagsansvarlig Petter Frøysa på tlf: 22 11 3111 for spørsmål eller hjelp til å komme i gang.

Lokallag

Invalid Input
Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Invalid Input
Please let us know your message.
Captcha
Invalid Input